NL EN
0

Privacyverklaring

SODASTREAM - PRIVACYVERKLARING


Verklaring laatst bijgewerkt op 12/2022

1. Onze verbintenis inzake privacy

1.1 Uw privacy is erg belangrijk voor ons bij SodaStream België en onze dochters en gelieerde ondernemingen, hierna ook “we”en/of “ons” en/of “SodaStream” genoemd. Om uw privacy beter te beschermen, verstrekken we deze verklaring (“Privacyverklaring”) om informatie te geven over ons gegevensbeleid en de keuzes die u kunt maken over de manier waarop uw informatie wordt verzameld en gebruikt in verband met onze digitale eigendommen die een koppeling naar deze Privacyverklaring bevatten, inclusief onze websites (de “Site”, “onze website” of “deze website”) en onze andere producten en diensten (samen, de “Service”). Opdat u deze verklaring makkelijk zou kunnen terugvinden, stellen we ze beschikbaar op onze startpagina en op elke plaats waar persoonsgegevens kunnen worden gevraagd.

1.2 We vragen u met aandrang deze verklaring te lezen en ervoor te zorgen dat u ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens volledig begrijpt, voordat u toegang krijgt tot of gebruik maakt van onze diensten. Als u deze Privacyverklaring leest en volledig begrijpt, maar bezwaar heeft tegen ons beleid, moet u onmiddellijk onze website verlaten en elk gebruik van onze diensten vermijden of stopzetten. Als u deze verklaring hebt gelezen maar meer uitleg of informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen via info@sodastream.be.

2. Belangrijke informatie

2.1 Het doel van deze Privacyverklaring is u een duidelijke uitleg te geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en wanneer, waarom en hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen. Ze beschrijft ook uw wettelijke rechten. Deze Privacyverklaring heeft niet de bedoeling om in te gaan tegen de voorwaarden van een contract dat u met ons hebt, noch tegen de rechten die u zou hebben op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

2.2 Het beschermen van de privacy van zeer jonge mensen is bijzonder belangrijk. Daarom verzamelen we nooit bewust persoonsgegevens van mensen jonger dan 13 jaar, en is geen enkel deel van onze website zo gestructureerd dat ze mensen jonger dan 13 jaar aantrekt. Ouders en voogden moeten te allen tijde toezicht houden op de activiteiten van hun kinderen. Als we vernemen dat we persoonsgegevens van een persoon onder 13 hebben verzameld of ontvangen zonder verificatie van de toestemming van de ouders, zullen we die informatie verwijderen. Als u vermoedt dat we informatie hebben van of over een persoon onder 13 jaar, neem dan contact met ons op via info@sodastream.nl.

2.3 Merk op dat onze website koppelingen bevat naar websites van derden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Deze links impliceren op geen enkele wijze dat we die derden steunen of ermee gelieerd zijn. Bovendien kan onze content een plaats krijgen op webpagina's of in mobiele applicaties of andere onlinediensten waar wij niets mee te maken hebben. Wij hebben geen controle over websites, mobiele apps of onlinediensten van derden, en we zijn niet verantwoordelijk voor hun acties. Bekijk het privacybeleid van dergelijke websites van derden als u deze websites bezoekt. Deze Privacyverklaring gaat niet in op de praktijken inzake gegevensbescherming of informatieverstrekking van derden.

2.4 Onze website gebruikt cookies en andere trackingtechnologie om automatisch bepaalde gegevens te verzamelen over de interactie met bezoekers. Bepaalde van deze informatie kan persoonsgegevens bevatten. We geven meer uitleg over de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en trackingtechnologie in ons cookiebeleid op .

3. Welke informatie verzamelen we en hoe verzamelen we die?

3.1 Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u ze vrijwillig verstrekt via een websiteformulier, bij een contact met onze supportdiensten, als u zich registreert bij of gebruik maakt van een van onze website- of onlinediensten.

3.2 Wij, onze dienstverleners en onze zakenpartners kunnen automatisch bepaalde informatie verzamelen over u, uw computer of mobiele apparaat, uw interacties doorheen de tijd met de Service of onze website, uw communicatie en andere onlinediensten. Sommige informatie die persoonsgegevens kan bevatten (zoals uw browsertype, besturingssysteem, IP-adres, domeinnaam, aantal bezoeken aan de website, data waarop u de website hebt bezocht, datum en tijdstip van een online aanvraag, de tijd die nodig is om de door u gevraagde informatie te downloaden, foutcodes die worden gegenereerd terwijl uw browser in contact staat met onze website en de hoeveelheid tijd die u hebt besteed aan het bekijken van de website, en andere geregistreerde sessies en activiteitlogboeken) kan worden verzameld via cookies en gelijkaardige technologieën (zoals webbakens, trackingpixels, tags en scripts) om uw ervaring te optimaliseren en personaliseren, de werking van de Service te garanderen (inclusief functies zoals klantenlogin en winkelmandje), de websiteprestaties te analyseren en voor marketingdoeleinden. We geven meer uitleg over het gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën in ons cookiebeleid op .

3.2.1 Als u zich registreert of contact met ons opneemt als particulier, zullen wij uw naam,geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens (samen: “identificatiegegevens”), verzamelen, naast informatie over uw gezin (“gegevens over gezinssamenstelling”), consumptiegedrag van u en uw gezinsleden (“consumptiegegevens”), informatie over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website of onlinediensten (“apparaatgegevens”), betalings- en creditcardgegevens (“betalingsgegevens”), informatie voor de configuratie van en toegang tot uw SodaStream-account (“inloggegevens”), uw correspondentie met ons, feedback die u geeft met betrekking tot onze producten en diensten, en uw klantenservicedossiers (“communicatiegegevens”), evenals alle aanvullende gegevens die u vrijwillig met ons deelt in de context van marktonderzoeken waarvoor wij u uitnodigen (“enquêtegegevens”).

3.2.2 Als u zich registreert of contact met ons opneemt namens een bedrijf, zullen wij bedrijfsidentificatiegegevens, identificatiegegevens van de vertegenwoordiger van het bedrijf, bedrijfssamenstelling en consumptiegegevens, apparaatgegevens, betalingsgegevens en inloggegevens verzamelen.

3.3 Als u contact met ons opneemt via andere offline methoden om onze producten of diensten te kopen of door een of meer kanalen te gebruiken die offline worden aangeboden, verzamelen wij identificatie- en betalingsgegevens die relevant zijn voor de verkoop en levering van de goederen en diensten of om te reageren op uw vraag of klacht, en voor zover nodig, voor de behandeling en uitvoering van de bestelling en de voortdurende levering van onze diensten.

3.4 Als u contact met ons opneemt via sociale media, bv. Facebook, Instagram en YouTube, verzamelen we hoe u met onze sociale media geconnecteerd bent en de persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt, zoals meningen op onze blog of op recepten, of berichten die u op onze socialemediapagina's plaatst. Als u content, met inbegrip van uw persoonsgegevens, uploadt naar een sociaal netwerk en dan onze website tagt, zal uw post onderworpen zijn aan de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van dat sociale netwerk, zelfs als u op een officiële SodaStream-pagina op het sociale netwerk post. We hebben geen controle over deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid en hebben de adequaatheid ervan niet onderzocht. U dient deze dus te bekijken alvorens persoonsgegevens te verstrekken.

3.5 Indien u solliciteert naar een van onze openstaande functies op onze jobsite, door ons contactgegevens en een cv te bezorgen (“persoonsgegevens van sollicitanten”) via de relevante applicatie op onze jobsite of via een ander door ons geleverd kanaal (bv. sociale media) zullen wij deze persoonsgegevens van sollicitanten verzamelen om uw aanvraag te verwerken conform onze Privacyverklaring voor sollicitanten.

3.6 Indien u anderen uitnodigt om de Service te gebruiken, bijvoorbeeld door via de Site een uitnodiging naar het externe e-mailadres van de ontvanger te mailen, verstrekt u ons persoonsgegevens van de ontvanger, zoals diens e-mailadres of de naam die hij gebruikt op zijn online account. We zullen dergelijke persoonsgegevens gebruiken om deze interactieve Service te verlenen. U bent verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens van de ontvanger, en u hoort de gegevens van een ontvanger enkel te verstrekken in de wetenschap of overtuiging dat hij geïnteresseerd is in onze Service. 

3.7 Indien u user-generated content creëert, verwerken we zulke persoonsgegevens, zoals posts, berichten, productbeoordelingen, gebruikersfeedback, en andere content die u kunt uploaden op onze forums of anderszins beschikbaar maken op de Service, evenals gerelateerde metadata.

3.8 We zullen informatie over uw marketingvoorkeuren verwerken, als u die ons meedeelt.

3.9 Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot uw directe interacties en correspondentie met ons zoals opnames en transcripties van uw gesprekken, e-mails, ingediende formulieren en chats met ons, voor verschillende doeleinden, waaronder het bieden van klantenondersteuning, het geven van feedback, het begrijpen van uw klantenbehoeften of het organiseren van opleidingen.

3.10 Als u andere gegevens verstrekt die niet specifiek in deze opsomming worden vermeld, zullen we die gebruiken zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring of zoals anders aangegeven op het moment van verzamelen. We kunnen ook door u verstrekte persoonsgegevens combineren met persoonsgegevens die we uit andere hoeken krijgen.

4. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden, of zoals anders aangegeven op het moment van verzamelen:

4.1 Dienstverlening:

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • onze producten en/of diensten, net als onze activiteiten, aan te bieden, in werking te stellen en te verbeteren (bv. een bestelling of abonnement valideren);
 • uw betaling en volledige transacties met u te verwerken (bv. een maandelijks bedrag in het geval van een abonnement);
 • de producten en diensten te leveren die u hebt aangevraagd of besteld of waarop u bent geabonneerd. We zullen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor zover dat nodig is voor de behandeling en uitvoering van uw bestelling;
 • ondersteuning te bieden voor de Service, om uw verzoeken, vragen en feedback te beantwoorden en om u als klant ondersteuning te bieden;

ons klantenbeheer te verzorgen, om onze relatie met u te onderhouden, om u de beste klantenbeleving te bieden;

 • uw identiteit te controleren, uw account op te zetten en in te stellen, uw wachtwoord te controleren of opnieuw uit te geven, uw activiteit te registreren of uw toegang tot en het gebruik van de Site of de Service te authenticeren;
 • met u over de Service te communiceren, onder andere via aankondigingen, updates, beveiligingswaarschuwingen, en support- en serviceberichten.

4.2 Onderzoek en ontwikkeling:

Wij en onze dienstverleners kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor onderzoek en ontwikkeling, met name om onze producten aan te passen aan de behoeften van onze klanten, om uw interesses te begrijpen en om de Service en onze business te analyseren en verbeteren. In het licht van deze activiteiten kunnen we geaggregeerde, onpersoonlijk gemaakte of anderszins geanonimiseerde gegevens afleiden uit de persoonsgegevens die we verzamelen. We maken persoonsgegevens anoniem door informatie te verwijderen die ervoor zorgt dat de gegevens naar u persoonlijk kunnen leiden. We kunnen deze anonieme gegevens gebruiken en met derden delen met het oog op een rechtmatige bedrijfsvoering, met name om de Service te analyseren en te verbeteren en onze business te promoten. Hiertoe kunnen we uw bezoeken op websites registreren en tracken om te weten hoe vaak en hoelang u op welke pagina's bent geweest, of om onze marketingactiviteiten en referrals te analyseren.

4.3 Naleving en bescherming:

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • te voldoen aan toepasselijke wetten, rechtmatige verzoeken en juridische procedures, zoals het reageren op dagvaardingen of verzoekschriften van overheidsinstanties;
 • onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die van u of anderen te beschermen (inclusief door rechtsvorderingen uit te oefenen en te verdedigen);
 • onze interne processen te controleren op naleving van wettelijke en contractuele vereisten of ons interne beleid;
 • de voorwaarden af te dwingen die van toepassing zijn op de Service en om frauduleuze, schadelijke, ongeoorloofde activiteiten, waaronder cyberaanvallen en identiteitsdiefstal, en andere ongepaste activiteiten te voorkomen, in kaart te brengen en te onderzoeken, en om de integriteit van de content op onze website te bewaken.

4.4 Verwerking van sollicitaties:

We verzamelen persoonsgegevens van sollicitanten enkel en alleen voor de interne rekruteringsdoeleinden van SodaStream, onder andere om sollicitanten te identificeren, hun sollicitaties te beoordelen, beslissingen te nemen om iemand al dan niet aan te werven, en sollicitanten op te bellen of te schrijven zoals aangegeven in de Privacyverklaring voor sollicitanten van SodaStream.

4.5 Marketing en reclame:

Wij en onze externe advertentiepartners kunnen uw persoonsgegevens gebruiken, zoals informatie over uw bestelling (bv. uw adres), voor direct marketing en reclamedoeleinden:

 • Direct marketing. We kunnen u bijvoorbeeld e-mails sturen met nieuws en updates over onze producten en diensten. Dat kunnen e-mails zijn, maar ook brieven, sms'jes of telefoontjes. Waar wettelijk verplicht zullen we u eerst om uw toestemming vragen vooraleer we u dergelijke marketingberichten sturen.
 • Op interesses gebaseerde advertenties. We kunnen externe adverteerders en social media agency's inschakelen om advertenties over de Service of andere onlinediensten te tonen. Deze bedrijven kunnen cookies en gelijkaardige technologieën gebruiken om een tijdlang informatie over u te verzamelen via de Service, ons communicatieverkeer en andere onlinediensten, en deze informatie aanwenden om advertenties voor te schotelen waarvan zij denken dat ze u zullen interesseren en daarna het succes van hun advertentiecampagnes te meten en ze te verbeteren. Dat noemen we op interesses gebaseerde advertentie. We kunnen ook informatie over onze gebruikers met deze bedrijven delen om op interesses gebaseerde advertenties te faciliteren aan diezelfde of gelijkaardige gebruikers op andere onlineplatforms. Dat kan onder andere via het tracken en opslaan van interacties op websites, bv. na het aanklikken van een advertentie; het tracken van het gebruik van de Service; het opslaan en tracken van publieksbereik en conversies; het met elkaar in verband brengen van informatie van het advertentienetwerk van de dienstverlener met acties uitgevoerd op de website; het opslaan van uw voorkeuren; het creëren van een profiel met uw interesses om u relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen; of het tonen van een advertentie op een zoekmachine op basis van recente zoekopdrachten.

5. Uitschrijven:

Om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u controle hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens zullen wij u altijd de mogelijkheid bieden om u uit te schrijven voor direct marketing wanneer u contact met ons opneemt in verband met een product of dienst of wanneer u een e-mail, bericht of andere directmarketingcommunicatie ontvangt.

U hebt te allen tijde het recht om elke vorm van direct marketing te voorkomen. Dat kan door op de uitschrijflink in de communicatie te klikken of door een e-mail te sturen naar info@sodastream.be. Indien u de informatie die u hebt verstrekt wilt nakijken of bijwerken, kunt u klikken op 'mijn profiel' op de startpagina van onze website en de informatie bewerken. Als we nog niet hebben gevraagd om uw e-mailadres of wachtwoord te verstrekken, zullen we u dat vragen voordat de wijzigingen worden doorgevoerd, om te voorkomen dat anderen toegang hebben tot uw persoonsgegevens en deze kunnen wijzigen.

6. Rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens:

De rechtsgrondslagen van onze verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring zijn afhankelijk van het type persoonsgegevens en de specifieke context waarin we ze verwerken. De rechtsgronden waarop we ons doorgaans beroepen, worden uiteengezet in onderstaande tabel. Indien u vragen hebt over de rechtsgrondslag van hoe we uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via info@sodastream.nl:

Verwerkingsdoeleinden
Meer informatie over alle verwerkingsdoeleinden die hieronder worden opgesomd vindt u hierboven onder "Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?".
Rechtsgrondslag
Dienstverlening: We moeten uw persoonsgegevens (bv. identificatie-, betalings-, inlog-, adresgegevens) verwerken voor de goede werking van de Service, inclusief het beheer van uw account of transacties, het beantwoorden van uw verzoeken of vragen, het verlenen van toegang tot content of informatie die u hebt opgevraagd, enz. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract voor de verlening van de Service of om op uw verzoek vóór de intekening op de Service maatregelen te nemen.
Marketing en reclame: Wij en onze externe advertentiepartners kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor marketing- en reclamedoeleinden. De verwerking berust op uw toestemming, wanneer die toestemming wettelijk verplicht is. Wanneer die toestemming niet wettelijk verplicht is, verwerken we uw persoonsgegevens voor deze doeleinden op basis van onze gerechtvaardigde belangen om ons bedrijf te promoten.
Onderzoek en ontwikkeling: Wij kunnen uw persoonsgegevens (bv. gegevens over gezinssamenstelling, consumptiegegevens, apparaatgegevens) gebruiken voor onderzoek en ontwikkeling, onder andere om de Service en onze business te analyseren en verbeteren. Deze activiteiten vormen onze gerechtvaardigde belangen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor die doeleinden waarbij de impact op u zwaarder weegt dan onze belangen.
We kunnen uw persoonsgegevens daarenboven verwerken:

 • Om zowel de toegang tot de Service als het onderhoud en de goede werking ervan te garanderen
 • Om wettelijk gezien met alles in orde te zijn, om fraude te voorkomen en om de veiligheid te waarborgen
 • Om uw persoonsgegevens met derden te delen, zoals beschreven in deze Privacyverklaring
 • Om uw persoonsgegevens met een prospect of effectieve koper of verkoper te delen in de context van een fusie, overname of andere reorganisatie of verkoop van ons bedrijf of onze middelen.
 • Om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de Service
 • Om onze belangen als bedrijf te behartigen, om uiteenlopende redenen, zoals:
  • Afdwingen van de Servicevoorwaarden
  • Beoordelen van claims dat content een inbreuk zou plegen op de rechten van derden
  • Vaststellen of uitoefenen van onze wettelijke rechten of ons verdedigen tegen rechtsvorderingen
We vertrouwen op onze gerechtvaardigde belangen om uw persoonsgegevens te verwerken tijdens het uitvoeren van deze verwerkingsactiviteiten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor die doeleinden waarbij de impact op u zwaarder weegt dan onze belangen.
Naleving van wettelijke verplichtingen: We zijn onderworpen aan bepaalde wettelijke verplichtingen die ons kunnen verplichten om uw persoonsgegevens te delen met rechtbanken, rechtshandhavings- of regelgevende instanties. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Maatregelen die we met uw toestemming nemen:
 • Externe advertentiepartners en adverteerders de toelating geven om trackingtechnologieën te gebruiken tijdens uw gebruik van de Service.
 • U vrijblijvend uitnodigen om onze enquêtes over de Service in te vullen.
In deze scenario's is uw toestemming noodzakelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u ons vrijwillig verstrekt. Wanneer de basis van de verwerking uw toestemming is, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken en op die manier zoals aangegeven toen u instemde met de verwerking.

7. Gebruik voor nieuwe doeleinden:

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor doeleinden die niet in deze Privacyverklaring staan waar dat wettelijk is toegestaan en de reden verenigbaar is met het doel waarvoor we ze verzamelen. Als we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, lichten we u in en leggen we de toepasselijke rechtsgrondslag uit.

8. Bijzondere categorieën van gegevens / gevoelige gegevens:

We verzoeken u ons geen gevoelige persoonsgegevens (bv. informatie over raciale of etnische afkomst, politieke standpunten, religie of andere overtuigingen, biometrische of genetische kenmerken, strafblad of lidmaatschap van een vakbond) te verstrekken, via de Service of op enige andere manier.

9. Gegevensbeveiliging:

9.1 Om ongeoorloofde toegang te voorkomen, om de nauwkeurigheid van de gegevens te onderhouden en om het juiste gebruik van informatie te verzekeren hebben we passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we verzamelen te beschermen en te beveiligen. Enkele stappen die we ondernemen zijn: het stellen van vertrouwelijkheidseisen aan ons personeel en dienstverleners; het vernietigen of anoniem maken van persoonsgegevens indien deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. SodaStream zal voldoen aan de toepasselijke wetgevingen in geval van een schending van de beveiliging, vertrouwelijkheid of integriteit van uw persoonsgegevens en, indien wij dit nodig achten of indien vereist door de toepasselijke wetgeving, u hiervan op de hoogte stellen via e-mail, sms of via een duidelijke melding op onze website zonder onredelijke vertraging, voor zover dit verenigbaar is met de (i) legitieme behoeften van de rechtshandhaving, of (ii) alle maatregelen die nodig zijn om de draagwijdte van de inbreuk te bepalen en de redelijke integriteit van het datasysteem te herstellen.

Desalniettemin omvatten alle internet- en computertechnologieën hoe dan ook beveiligingsrisico's, zodat we de veiligheid van uw persoonsgegevens niet kunnen waarborgen. We leveren commercieel redelijke inspanningen om de verzameling en beveiliging van informatie in overeenstemming te brengen met deze Privacyverklaring en alle toepasselijke wetten en voorschriften. Als u een gebruikersnaam, login of wachtwoord hebt van SodaStream, bent u verantwoordelijk om deze informatie vertrouwelijk te houden. Wij vragen u om uw gebruikersnaam, login of wachtwoord met niemand te delen.

10. Bewaring van gegevens:

10.1 Wij kunnen uw gegevens bewaren zolang dat nodig is om onze producten en diensten te leveren, en daarna in de mate dat dit wettelijk is toegestaan en op basis van onze wettelijke verplichtingen (bv. met betrekking tot het bewaren van facturen) of gerechtvaardigde belangen (bv. bij het bewaren van gegevens voor het reageren op mogelijke geschillen of klachten of voor mogelijke heractivering van abonnementen).

Daarnaast hanteren wij een retentiebeleid. Als uw gegevens niet langer nodig zijn, zorgen wij ervoor dat deze veilig worden verwijderd of geanonimiseerd.

11. We kunnen uw persoonsgegevens delen

SodaStream mag uw persoonsgegevens delen met derden op de volgende manieren en in de volgende gevallen, en zoals anders beschreven in deze Privacyverklaring of op het moment van verzameling:

11.1 met onze moederonderneming, of andere aan SodaStream gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen voor de doeleinden zoals vermeld in deze Privacyverklaring.

11.2 met derden aan wie de betrokken SodaStream-entiteit deze verwerking geheel of gedeeltelijk uitbesteedt. Het doel van deze overdracht is de bedrijfsvoering te ondersteunen en diensten te leveren. Zo kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een dienstverlener voor zover als nodig is om een bestelling te voltooien en uw product te leveren, en om de betaling van uw bestelling te verwerken. Andere voorbeelden kunnen overdrachten naar aanbieders van e-marketingdiensten, hostingproviders en andere relevante functies zijn. Merk op dat we uw persoonsgegevens nooit aan derden zullen verkopen. Deze derden hebben ingestemd met de beperkingen inzake vertrouwelijkheid en gebruiken alle persoonsgegevens die wij met hen delen of die zij namens ons verzamelen uitsluitend met het oog op het verlenen van de overeengekomen dienst aan ons.

11.3 we kunnen uw persoonsgegevens soms delen met partners of partners in staat stellen om rechtstreeks via onze Service informatie te verzamelen.

11.4 met externe adverteerders die informatie verzamelen over uw activiteiten op de Service en andere onlinediensten om ons te helpen onze diensten te promoten, en/of klantenlijsten gebruiken die we met hen delen om namens ons advertenties op hun platformen te tonen aan deze klanten en gelijkaardige gebruikers.

11.5 wij kunnen anderen toegang geven tot uw persoonsgegevens of deze anders openbaren op grond van een juridisch verzoek, zoals een dagvaarding, een gerechtelijke procedure, een huiszoekingsbevel of een gerechtelijk bevel, of in overeenstemming met toepasselijke wetten, als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat de wet ons daartoe verplicht, met of zonder kennisgeving aan u. Als dit gerechtvaardigd is, kunnen we ook toegang tot deze informatie toestaan in speciale noodgevallen waar de fysieke veiligheid in gevaar is.

11.6 wij kunnen alle persoonsgegevens of andere informatie die van of over u wordt verkregen aan derden bekendmaken in verband met een fusie, overname, faillissement of verkoop van al onze activa of nagenoeg al onze activa, voor zover dit nodig is voor het proces.

11.7 wij kunnen uw persoonsgegevens delen met professionele adviseurs, zoals advocaten, accountants, bankiers en verzekeraars, waar nodig in de loop van de professionele diensten die zij ons verlenen.

11.8 bepaalde persoonsgegevens en content die u openbaar beschikbaar maakt op of via de Site of Service zijn zichtbaar voor andere gebruikers van de Service en het publiek. Indien anderen uw persoonsgegevens kunnen zien, verzamelen en gebruiken (onder andere in het cachegeheugen opslaan, er een kopie of schermopname van maken, of elders bewaren (bv. zoekmachines)), zijn we niet verantwoordelijk voor dergelijk gegevensgebruik. We moedigen u dan ook aan alleen informatie te publiceren waarvan u zeker weet dat u deze openbaar wilt maken.

12. Wereldwijde overdracht persoonsgegevens:

SodaStream is een wereldwijd bedrijf dat actief is op verschillende locaties en mogelijk een beroep doet op dienstverleners die actief zijn in andere landen. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen en opgeslagen naar of op locaties buiten uw verblijfplaats, die onderworpen zijn aan andere normen inzake gegevensbescherming. Met name als u in de EU woont, moet u zich ervan bewust zijn dat uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar locaties buiten de EU. We nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de overdracht van persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en zorgvuldig wordt beheerd om uw rechten en belangen te beschermen, en dat de overdrachten beperkt blijven tot landen die erkend worden een passend niveau van wettelijke bescherming te bieden of waar we er zeker van kunnen zijn dat er alternatieve regelingen zijn getroffen om uw rechten te beschermen. Hiertoe:

 • zorgen we ervoor dat overdrachten binnen SodaStream en onze gelieerde ondernemingen worden gedekt door een overeenkomst die gesloten is door leden van de SodaStream Groep (een overeenkomst binnen de Groep) die elk lid contractueel verplicht ervoor te zorgen dat persoonsgegevens overal waar ze binnen de Groep worden overgedragen een passend en consistent beschermingsniveau krijgen;
 • zorgen we ervoor dat overdrachten binnen SodaStream en onze gelieerde ondernemingen worden gedekt door een overeenkomst die gesloten is door leden van de SodaStream Groep (een overeenkomst binnen de Groep) die elk lid contractueel verplicht ervoor te zorgen dat persoonsgegevens overal waar ze binnen de Groep worden overgedragen een passend en consistent beschermingsniveau krijgen;
 • wanneer wij uw persoonsgegevens overdragen buiten SodaStream of aan derden die onze producten en diensten helpen leveren, zullen wij van hen contractuele verbintenissen verkrijgen om uw persoonsgegevens te beschermen;
 • wanneer we verzoeken om informatie ontvangen van bevoegde wettelijke autoriteiten of toezichthouders, zullen we deze verzoeken zorgvuldig valideren voordat persoonsgegevens worden bekendgemaakt.

U hebt het recht om contact met ons op te nemen voor meer informatie over de garanties die we hebben ingevoerd (inclusief een kopie van relevante contractuele verbintenissen) om voor een adequate bescherming van uw persoonsgegevens te zorgen wanneer deze worden overgedragen, zoals hierboven vermeld.

13. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Behoudens bepaalde uitzonderingen en in sommige gevallen afhankelijk van de verwerkingsactiviteiten die wij ondernemen, hebt u mogelijk de volgende rechten krachtens gegevensbeschermingswetten:

 • om een kopie te vragen van uw persoonsgegevens die wij bezitten en u hebt het recht om geïnformeerd te worden over; (a) de bron van uw persoonsgegevens; (b) de doeleinden, de rechtsgrondslag en de verwerkingsmethoden; (c) de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke; en (d) de entiteiten of categorieën van entiteiten aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen;
 • om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens, geheel of gedeeltelijk, zoals u ons instrueert, voor enig doel stopzetten, behalve voor zover dit rechtmatig is zonder toestemming;
 • om te vragen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken waarbij: a) de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist; b) de verwerking onwettig is, maar u maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens; c) wij de persoonsgegevens niet langer voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld nodig hebben, maar het is vereist voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering;
 • om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens wissen in die enkele omstandigheden waar ze niet meer nodig zijn voor het doel of de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt;
 • om de verwerking te betwisten die wij gerechtvaardigd hebben op grond van een gerechtvaardigd belang;
 • om te verzoeken dat we uw persoonsgegevens niet overdragen aan niet-gelieerde derden met het oog op direct marketing of andere doeleinden;
 • om te vragen dat wij de wijze waarop wij contact met u opnemen voor marketingdoeleinden wijzigen;
 • om eventuele fouten in uw persoonsgegevens te corrigeren;
 • om te vragen dat wij uw persoonsgegevens bijwerken zoals vereist. Opmerking: u kunt bepaalde delen van deze persoonsgegevens ook zelf corrigeren, bijwerken of verwijderen, of uw SodaStream-account volledig deactiveren, via uw accountinstellingen;
 • om een kopie te verkrijgen van de waarborgen waaronder uw persoonsgegevens buiten de EU worden overgedragen; en
 • om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Al raden we u aan eerst contact met ons op te nemen.

We kunnen u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en uit veiligheidsoverwegingen, voordat we de aan u gevraagde persoonsgegevens verstrekken. Wij behouden ons het recht voor om een vergoeding aan te rekenen indien dit wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld als uw verzoek manifest ongegrond of buitensporig is.

Indien u uw rechten wilt uitoefenen, kan dat mogelijk met tools die we beschikbaar maken via de Service. Als dat niet kan, dien dan uw verzoek in via info@sodastream.be, en denk eraan de gegevens van uw aanvraag te vermelden. Wij zullen uw aanvraag behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

14. Wijzigingen in deze Privacyverklaring:

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen om deze up-to-date te houden met de wettelijke vereisten en de manier waarop we onze activiteiten uitvoeren. Gelieve deze pagina’s regelmatig te controleren op de laatste versie van deze Privacyverklaring.

15. Contactinformatie:

Online privacybescherming is een domein dat voortdurend in beweging is. Wij proberen onze Site en Service mee te laten evolueren om aan deze behoeften te beantwoorden. Als u opmerkingen of vragen hebt over deze Privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via: info@sodastream.be.